Természettudományos élményközpont nyílik

2018. október 25.


a Civil Központ és a Titkok Háza tábla
épülő terem ablakokkal
épülő terem munkással
épülő terem
televízió készüléket csomagolnak ki

Székesfehérvár Megyei Jogú Önkormányzata döntött arról, hogy a Fehérvári Civil Központban helyszínt biztosít a Székesfehérvári Természettudományos Élményközpontnak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Európai Unió támogatásával az Echo Innovációs Műhely és az Óbudai Egyetem közös kezdeményezésének célja a közép-dunántúli iskolák számára a természettudományos élménypedagógiai programkínálat bővítése és a Székesfehérvári Természettudományos Élményközpont kialakítása annak érdekében hogy a természettudományos tárgyak népszerűbbek legyenek, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővüljenek, a korszerű kísérletközpontú, élményszerű oktatás terjedjen és a természettudományos és műszaki pályák népszerűbbek legyenek.

Az idén 20 éves Echo Innovációs Műhely és az Óbudai Egyetem elképzelése szerint a Fehérvári Civil Központban, a korábbi Technika Házában újszerű, egyedi élményközpontú tanulást támogató elemekkel bővített természettudományi bemutató- és oktatóhely létesülne a fehérvári és környékbeli települések tanulóifjúsága számára. A programban 32 általános és középiskola vesz részt, közel 12 ezer diákkal.

A program első szakaszában kidolgozásra kerül kémia, fizika, matematika, biológia, és alkalmazott természettudomány modulfelelősök vezetésével 35 különböző tematikus programsorozat és beszerzésre kerülnek a foglalkozásokhoz innovatív oktatástechnikai és demonstrációs eszközök. A bejáráson is megtekintett épületben 300 négyzetméternyi területen kerül kialakításra az elkülönült élményközpont: egy nagyobb oktató-előadó terem, valamint 4 kisebb tematikus labor, kapcsolódó raktár, tanári/oktatói szoba és kiszolgáló irodai részek alkotják, de kialakításra kerül egy akadálymentes mosdó, felújításra kerül a recepció, a ruhatár, a férfi és női mosdók is. A Természettudományos Élményközpont befogadóképessége 80 fő lesz, ez lehetővé teszi 5 csoport egyidejű jelenlétét.

Az épületben és a partner iskolákban tartott foglalkozások különböző formákban valósulnak majd meg: lesz szakkör, klub, műhely, kihelyezett természettudományos óra, témanapok, vetélkedő, versenyek és napközis táborok is. Az élményközpontban alkalmazott projektoktatás minden tanulási egység elsajátítására alkalmas. A tanulás alapvetően önálló, páros és csoportos formákban történik majd. A módszer mindig célirányos, probléma-orientált, a tanulók érdeklődésére, aktív tevékenységére épít. Ezt segítik azok korszerű élményt nyújtó eszközök, melyeket az új élményközpontban alkalmaznak majd. Lesz mobil naprendszer modell, virtuális valóságot és más rendszereket szimulációs berendezések, hologram és 3D projektorok, lézerszkennerek és sok más eszköz, mely a természettudományok oktatást segítik.

Az Óbudai Egyetem vezetésével a szakemberek többek közt olyan fizikai élménypedagógiai programokat dolgoznak ki, amely az atomenergia, a megújuló energiaforrások megismertetésén túl, lehetőséget teremt az univerzum titkainak fürkészésére, segít megérteni a fizika világát játékos, tudományos kísérleteken keresztül, betekintést enged a légkör tudományába. A matematikát a problémamegoldó képesség és a logikus gondolkodás fejlesztés irányából közelítik meg élménypedagógiai programokkal, amelynek „Archicaching” része az építészet, az építőmérnökség, másik része a virtuális valóságban megjelenő Fejér megyei természeti és épített nevezetességeivel hozza elérhető közelségbe a 3d lézerszkennelés és a mérnöki leleményesség eredményeit. A diákok interaktivitását a Lego robotépítéssel, programozási feladatokkal, versennyel is fokozzák majd. Külön programelem koncentrál a felszíni vizeink védelmére, a tudatosabb vízhasználatra de egy „Bűnügyi labor” is kialakításra kerül, amely a televíziós sorozatokból ismert helyszíni vizsgálatokkal, kísérletekkel látványosan, élményszerűn nyújtja a kémia és biológia világának megismerését. Kézzelfogható közelségbe kerül az élő és élettelen természeti környezet a Velencei-hegység, továbbá a Keleti-Bakony és a Vértes vadregényes, sziklás erdei környezetét feldolgozó biológiai és komplex szemlélet kialakulását segítő foglalkozásokkal. Más nézőpontból ismerhetik meg a diákok a Sóstói tanösvény élővilágát, amelyről a térinformatika (GPS, mobiltelefon és drón) segítségével is gyűjtenek majd adatokat, elemzik az élőhelyeket. Az alkalmazott tudományok területén az ipari- és gépészmérnöki, ember alkotta csodákba pillanthatnak be a diákok. Villamosmérnöki, mechatronikai eszközökkel élmények szintjén élhetik meg, hogy egy-egy ötlet kibontakoztatását, megtervezését követően hogyan állítható a fenntartható fejlődéssel összhangban az emberi haladás szolgálatába.

A programokat lebonyolító oktatók, pedagógusok, szakemberek bevonásával szakmai továbbképzéseket, műhelyeket, pedagógiai konferenciákat is szerveznek. A programokat több tucat önkéntes bevonása is segíti majd. Nem csak iskolai, hanem családi programok is lesznek a természettudományos élményközpontban, amikor a tanulók mellett a szüleiket is várjuk egy-egy kiemelt rendezvénnyel.